APR

Aduanas Pujol Rubió és una empresa transitària i Agent de Duanes amb diverses seus a Espanya i activitat comercial a nivell mundial.

APR ens va demanar una revisió del seu logo i imatge corporativa, amb l'objectiu de donar una imatge més moderna però alhora molt seriosa i professional.

La nova imatge, que vàrem recollir en una guia d'imatge corporativa, la hem aplicat a la papereria corporativa i d'altres productes, com folletons i flyers.

També hem dissenyat per a APR el logotip per a una aplicació on-line, que permet als clients calcular les tarifes per als seus enviaments arreu del món: APR Easy Rate.

logo-apr.png

Logotip Aduanas Pujol Rubió

 

folleto-apr.png

Folletó corporatiu (exterior i interior)

 

logo-calculadora.png

Logotip aplicació on-line APR-Easy Rate

 

papereria-apr.png

Papereria corporativa

 

folletos-benelux.png

Folletons per promocionar serveis de l'empresa