Formació a distància

Moodle és una plataforma per a la creació de cursos basats en Internet. 

Una eina perfecta per crear cursos de formació on-line i establir una relació dinàmica i interactiva entre mestre i alumne.

Hi han desenes de milers de plataformes de formació a distància implementades amb Moodle. 

e-learning

Qui fa servir Moodle?

Doncs una gran varietat d'institucions i individus, entre els quals:

  • Universitats
  • Escoles i instituts
  • Departaments governamentals
  • Organitzacions
  • Empreses
  • Educadors

Com funciona?

L'estructura bàsica del Moodle s'organitza al voltant dels cursos. Aquests són bàsicament pàgines o àrees on els professors presenten els seus Recursos i Activitats als estudiants.

Els cursos poden presentar contingut per a un any d'estudis, una sola sessió independent o qualsevol altre variant, depenent de la institució o el professor.

El pot utilitzar un sol professor o tot un equip.